up1.jpgPolskiEnglshup2.jpg

Rzeźby Marka Czarneckiego są niepowtarzalne, tworzone z wolnej ręki przy zastosowaniu zmodyfikowanej techniki ,,wosku traconego'', w której podstawowym medium, obok wosku, są wszelkie materiały nietrwałe zamieniane w wyniku procesu technologicznego w wieczny brąz. Taka technika powoduje, że nie można rzeźby skopiować, a co najwyżej wykonać ,,trochę podobną''.

Bottom.jpg
KTOCOJAKGDZIEKIEDYGALERIAKONTAKT